เปิดตัวเลขดัชนี ความเชื่อมั่นการค้า

สสว.ปลื้มดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ มี.ค. ขยายตัวอยู่ที่ระดับ 97.0 สะท้อนยอดจำหน่ายและกำไรเอสเอ็มอีเพิ่มขึ้น สอดคล้องค่าดัชนีตัวอื่นๆ ที่รับอานิสงส์เทศกาลสงกรานต์

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (TSSI) ของเดือน มี.ค.2560 อยู่ในระดับ 97.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ. ซึ่งอยู่ในระดับ 96.2 เป็นผลจากปัจจัยด้านยอดจำหน่าย การลงทุนและกำไรที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจในภาคการค้าปลีก

ส่วนกลุ่มสาขาอื่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค้าส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค การก่อสร้าง การขนส่ง ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ซึ่งมีดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่เกินกว่าค่าฐานที่ 100 แสดงว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) มีความเชื่อมั่นดีอยู่

สำหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากที่ระดับ 101.8 ในเดือน ก.พ.2560 เป็นที่ระดับ 101.2 ในเดือน มี.ค.2560 ซึ่งเป็นทิศทางปกติในช่วงกลางปี แต่ก็ยังคงมีความเชื่อมั่นสูงกว่าค่าฐานที่ 100 อยู่

อย่างไรก็ตาม ในเดือน มี.ค.นี้ ดัชนี TSSI ที่ปรับตัวเพิ่มนั้น สอดคล้องกับค่าดัชนีในด้านต่างๆ ที่ปรับตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้าทั้งหมด ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) ที่ปรับตัวจากระดับ 86.2 มาอยู่ที่ 87.5 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) ที่ปรับตัวขึ้นจาก 99.6 มาอยู่ที่ 105.2 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) ที่ปรับตัวขึ้นมาจาก 53.8 อยู่ที่ 54.5 เนื่องจากผู้ประกอบการเร่งผลิตสินค้าเพื่อรองรับการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี.

ร่วมแสดงความคิดเห็น