อ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล หัวหน้าโครงการ สพล. ร่วม อปท. มอบเสื้อที่ระลึกให้กับ นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด

อ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล หัวหน้าโครงการ สพล. ร่วม อปท. มอบเสื้อที่ระลึกให้กับ นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด ในโอกาสที่ วิทยากรไปอบรมกีฬาที่ เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด เมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น