ธ.ก.ส.หนุนสินเชื่อ จัดให้คนรุ่นใหม่ สนใจอาชีพเกษตร

ธ.ก.ส.เท 5,000 ล้านบาท จัดสินเชื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่สนใจอาชีพเกษตร รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 7% ระยะเวลา 3 ปี หวังเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการลงทุนเป้าหมาย

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เนื่องในวันเกษตรกรปีนี้ ธ.ก.ส.จะดำเนินการมุ่งสร้างความมั่นคงให้กับภาคเกษตรด้วยการสร้างทายาทเกษตรกร สนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่สนใจอาชีพเกษตร ไม่ว่าจะเป็นทายาท หรือนักศึกษาที่จบใหม่ หรือผู้ผ่านการอบรมจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ด้านการเกษตร โดยเน้นการทำการเกษตรรูปแบบใหม่ที่ปรับเปลี่ยนการผลิตรูปแบบเดิมไปสู่ความยั่งยืน มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในกระบวนการผลิต การผลิตอาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ธนาคารจะสนับสนุนสินเชื่อให้กับกลุ่มเป้าหมายข้างต้น รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี หรือ 0.59% ต่อเดือน ซึ่งสามารถกู้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการลงทุนตั้งเป้าหมาย “จ่ายเงินสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่” 5,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี สามารถติดต่อขอรับสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2560 นี้เป็นต้นไป จนสิ้นสุดจ่ายเงินกู้วันที่ 31 มีนาคม 2563

นายอภิรมย์กล่าวว่า ธนาคารยังเตรียมออกสลากออมทรัพย์ทวีสิน 3 ชุด ได้แก่ เกษตรกรมั่นคง เกษตรกรมั่งคั่ง และเกษตรกรยั่งยืน โดยสลากชุดแรกจะเริ่มจำหน่ายในเดือน ก.ค.นี้ ส่

นสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรกรมั่งคั่ง และชุดเกษตรกรยั่งยืนจะทยอยจำหน่ายในลำดับต่อไป “ธ.ก.ส.ยังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ ด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกโครงการกองทุนทวีสุข เพื่อสร้างหลักประกันให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มีอายุมากให้มีเงินออม พร้อมสวัสดิการไว้ใช้จ่าย โดยจะเพิ่มเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลคนไข้วันละ 300 บาท พร้อมจัดโปรโมชั่นให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมออมเงินในโครงการตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ลุ้นรับเงินโบนัสพิเศษมูลค่า 2.5ล้านบาท” นายอภิรมย์กล่าว.

ร่วมแสดงความคิดเห็น