Brighter เลือกเอไอเอสและอีริคสัน ในการร่วมให้บริการโมบาย เฮลท์แคร์โซลูชั่น สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในไทย

เอไอเอส ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ อันดับ 1 ในประเทศไทยและอีริคสัน ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Brighter จากประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นผู้พัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีในรูปแบบโมบายเฮลท์แคร์โซลูชั่น ที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ IoT ในการวัดค่าระดับน้ำตาลในเลือด และคำนวณปริมาณอินซูลิน สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่จำเป็นต้องใช้อินซูลินอย่างอัตโนมัติ ผ่านโครงข่ายการสื่อสารข้อมูลของเอไอเอส  เพื่อบริหารจัดการเชื่อมต่อสัญญาณอุปกรณ์ IoT ผ่านแพลทฟอร์มของเอไอเอสและอิริคสัน DCP (Device Connection Platform)

จากข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีสถิติผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทย ประมาณ 4 ล้านรายในปี 2558 และจากการที่ภาครัฐให้ความสำคัญสนับสนุน โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี 2545 นั้น จะเห็นว่าภาครัฐให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นอันดับต้น ๆ อันสอดคล้องกับแนวคิดของ Brighter ที่ต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยดูแลสุขภาพคนไทยที่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน จึงเป็นความร่วมมือร่วมกับเอไอเอส และอีริคสัน ในการช่วยให้การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ต้องรักษาด้วยอินซูลินเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อน พร้อมด้วยการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญ ต่อการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน และส่งข้อมูลให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านเฮลท์แคร์ เพื่อให้คำแนะนำกับผู้ป่วย ในประเทศไทยในเร็วๆ นี้

นาย Truls Sjöstedt ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Brighter จำกัด ประเทศสวีเดน กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นในการที่จะให้บริการ โมบายเฮลท์แคร์โซลูชั่น สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทย ร่วมกับเอไอเอส ผู้นำการให้บริการโทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย วิสัยทัศน์ของเอไอเอสในการเป็นผู้นำด้านบริการดิจิทัลไลฟ์ ยังมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Brighter ทางด้านดิจิทัลเฮลท์แคร์ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถดูแลตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

น.ส.อัศนีย์ วิภาตเวทย์ ผช.กก.ผอ.บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของเอไอเอส ในฐานะ Digital Life Service Provider ที่นอกจากจะนำเครือข่าย 4.5G, 4G และ Fix Broadband ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลมาสนับสนุน และยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะบริการด้านสุขภาพที่เป็นความต้องการพื้นฐาน เรายังรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมทำงานกับ Brighter และอีริคสัน ในการสนับสนุนโครงข่าย และแพลทฟอร์ม

สำหรับโมบายเฮลท์แคร์โซลูชั่นเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน ด้วยเครือข่ายในประเทศไทยที่ครอบคลุมสูงสุดในประเทศ ไทย และรองรับเทคโนโลยี IoT ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำให้บริการนี้ สามารถตอบโจทย์ผู้ป่วยเบาหวานได้ทั่วประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเราเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันครั้งนี้ เป็นการบุกเบิกการพัฒนาโซลูชั่นด้านสุขภาพอย่างหนึ่ง ที่จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และสังคมไทย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม Creating Shared Value (CSV) ของเอไอเอส”

Nadine Allen กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “อิริคสันมีความยินดีกับความสำเร็จในกลยุทธ์ของอิริคสัน ในการเข้าร่วมกับผู้ผลิตสินค้าที่เป็น global/international OEM และการเข้าร่วมสัญญาธุรกิจกับผู้นำการให้บริการเครือข่าย เอไอเอส ในการให้บริการอีริคสันแพลทฟอร์ม DCP และจากการที่อีริคสันเป็นพันธมิตรกับเอไอเอส และ Brighter อีริคสันมีความยินดีที่ได้มีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิ ภาพในการดูแลสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Digital Thailand การให้บริการนี้จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น