นางจิ๋ว์ตี้ แซ่หลี่ ครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีน “ฮั่นอวี่เฉียว” ทูตน้อยวัฒนธรรม รอบคัดเลือก

นางจิ๋ว์ตี้ แซ่หลี่ ครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปาลิกา ปาลีกุย และ เด็กชายจีโอ โซว นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีน “ฮั่นอวี่เฉียว” ทูตน้อยวัฒนธรรม รอบคัดเลือก จัดโดย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น