ดูงานจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลสวนปรุง

สิริ อุดมผล นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ โรงพยาบาลสวนปรุง ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา คณะจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จำนวน 11 คน ในโอกาสมาศึกษาดูงานจิตวิทยาคลินิก ที่โรงพยาบาลสวนปรุง

ร่วมแสดงความคิดเห็น