ดันเอสเอ็มอี บุกออนไลน์ หวังแจ้งเกิด

ส.อ.ท.วางกลยุทธ์ส่งเอสเอ็มอีเข้าตลาดออนไลน์ หวังเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งในและทั่วโลกจับคู่ธุรกิจหนุนกิจการเอสเอ็มอีไทยให้มีโอกาสเกิด

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ส.อ.ท.อยู่ระหว่างการหารือกับฝ่ายไอที เพื่อทำเว็บไซต์เป็นช่องทางให้สมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นำสินค้าที่ผลิตได้มานำเสนอให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเห็น เพื่อเชื่อมโยงเป็นซัพพลายเชน หรือเกิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)เว็บไซต์จะทำให้รายเล็กและรายใหญ่มีโอกาสซื้อขายกันได้ง่ายขึ้น เช่น อุตสาหกรรมไบโอชีวภาพ การเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ดึงกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง มาเป็นตัวสนับสนุนวัตถุดิบให้ หรือกลุ่ม SMEs แพทย์แผนโบราณเชื่อมไปยังอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร หรือผู้ผลิตเหล็กกลึงรายเล็กสามารถเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ในระยะแรกอาจยังคงเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็กป้อนให้ก่อน เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมอากาศยาน ที่ SMEs ยังคงเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้ก่อนเท่านั้น ส่วน SMEs ที่จะเชื่อมไปยังอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อย่างผู้ผลิตชิ้นส่วนบางรายยังสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้ ตอนนี้ยังต้องยกระดับตนเองก่อน เพราะมีเพียงบางรายเท่านั้นที่สามารถปรับตัวไปสู่การผลิตชิ้นส่วน EV ได้ สัดส่วนไม่ถึง 50% ตอนนี้โครงการที่คิดไว้อาจจะเริ่มจากการผลิตสินค้าเกษตรออนไลน์ก่อน เพราะในกลุ่มสมาชิกมีสินค้าเกษตรแปรรูปเยอะ เช่น การขายข้าวออนไลน์
“ในส่วนของ SMEs เองนั้น นอกจากมาตรการช่วยเหลือทางด้านการเงิน มาตรการพัฒนาส่งเสริม ที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำออกมาใช้ เราเองเอกชนต้องเตรียมหาช่องทางสนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงตลาดมากขึ้น คือใช้ e-Commerce เข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ตอนนี้เราพร้อมเพราะแค่ทำเว็บไซต์ขึ้นมาและให้สมาชิกรวมถึง SMEs นำสินค้ามาโชว์ขายได้เลย เราไม่แน่ใจว่าทางกระทรวงพาณิชย์ มีเว็บไซต์ขายข้าวให้ SMEs หรือเว็บไซต์ลักษณะแบบนี้ที่เราคิดจะทำหรือไม่ ถ้าไม่มีเราจะเริ่มทำแน่นอนเร็ว ๆ นี้ แต่ถ้ามีจะเป็นอีกช่องทางให้ SMEs มาใช้ได้ ช่วยเปิดตลาดใหม่ ๆ ได้อีก”
ปัจจุบันการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้เตรียมพื้นที่จัดตั้งศูนย์ครบวงจรสำหรับช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ด้วยเช่นกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น