พระครูใบฏีกาวีรพงษ์ วิสุทฺโธ ( ตุ๊หลวง ) วัดสันทรายมูล ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับพระครูวิบูลศีลาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดแม่คาว พร้อมด้วยคณะศรัทธา

พระครูใบฏีกาวีรพงษ์ วิสุทฺโธ ( ตุ๊หลวง ) วัดสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับพระครูวิบูลศีลาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดแม่คาว พร้อมด้วยคณะศรัทธา  ศิษยานุศิษย์ ก่อนที่จะแห่ไปวัดสันทรายมูล งานทำบุญฉลองสมณศักดิ์ฐานานุกรม ที่ “ พระครูใบฏีกา ” ณ วัดแม่คาว ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น