กิจกรรมนันทนาการโครงการปันน้ำใจสู่คนไร้ที่พึ่ง

วิไลลักษณ์ กันธิยะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมกิจกรรมนันทนาการโครงการปันน้ำใจสู่คนไร้ที่พึ่ง พร้อมบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นให้แก่ผู้ใช้บริการ ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น