ช้างไถนา

เริ่มแล้วฤดูกาลไถนาด้วยช้างของชาวกะเหรี่ยง ที่บ้านกะเหรี่ยงนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่ออกข่าวทางทีวี.และโลกออนไลน์ มีผู้คนกดไลท์ให้เยอะเหมือนกัน ถือว่าเป็นอีกวิถีหนึ่งของชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านนาเกียน ที่จะทำนาปลูกข้าวไถนาด้วยช้าง ซึ่งหลายๆคนก็ยังไม่เคยเห็นกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น