จัดหางานเปิดตัวเลข ยอดคนไทยตกงาน

เยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เผยยอดผลการรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานของกรมการจัดหางานช่วงเดือนเมษายน 60 พบมีคนว่างงานกว่า 67,000 คน พร้อมแนะนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังตัดสินใจเลือกแผนการเรียน ควรพิจารณาเลือกเรียนสายอาชีพให้มากขึ้น เนื่องจากกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานจำนวนมาก

โดย นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ของกรมการจัดหางาน เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา พบคนว่างงานกว่า 67,000 คน พร้อมสำรวจตำแหน่งงานว่าง เพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้ว่างงานด้วย

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากการที่กรมการจัดหางาน รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน (http://empui.doe.go.th/auth/inde) เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนจำนวนกว่า 67,000 คน และเข้ารายงานตัว จำนวนกว่า 185,000 คน ซึ่งขณะนี้กรมการจัดหางาน ได้ประกาศตำแหน่งงานว่างในเดือน พฤษภาคม 2560 เพื่อรองรับปัญหาการว่างงานของผู้ประกันตนฯแล้วกว่า 62,000 อัตรา โดยจำแนกตามประเภทอาชีพ 10 อันดับ ได้แก่ แรงงานด้านการประกอบชิ้นส่วน รายงานด้านการผลิตแรงงานทั่วไป เสมียน/พนักงานทั่วไป/พนักงานธุรการ พนักงานขายและผู้นำเสนอสินค้า พนักงานบริการลูกค้า นักการตลาด/เจ้าหน้าที่การตลาด พนักงานขับรถยนต์ พนักงานคลังสินค้า พนักงานบัญชี และผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า

ทั้งนี้กรมการจัดหางาน ได้ฝากถึงนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังตัดสินใจเลือกแผนการเรียน ขอให้พิจารณาเลือกเรียนสายอาชีพให้มากขึ้น เนื่องจากกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่ในขณะนี้ โดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือปรึกษา รวมถึงติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 ในวันและเวลาราชการ นางเยาวภา กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น