เตือนชาวบ้านระวัง กินเห็ดมีพิษถึงตาย

ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนั้นได้แจ้งต่อทางจังหวัดและประสานขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ อำเภอเวียงแหง,ไชยปราการ,เชียงดาว,ฮอด,จอมทอง,สะเมิง,แม่ออน,ฝาง,แม่อาย,พร้าว,แม่แจ่ม,ฮอด,ดอยเต่า,กัลยาณิวัฒนา ร่วมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังความเสี่ยง ให้ระมัดระวังการเก็บเห็ดมารับประทาน ไม่ควรเก็บเห็ดใต้ต้นสน เห็ดที่ไม่แน่ใจหรือไม่เคยรับประทาน แม้จะพบเห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์,อวบ,กลิ่น สี น่ารับประทานก็ตาม ซึ่งกลุ่มเห็ดมีพิษที่พบเห็นบ่อยจะมีทั้งเห็ดไข่ห่าน,เห็ดระโงกหิน,เห็ดหิ่งห้อย,เห็ดไข่เหลือง,เห็ดกระโดงและเห็ดหมากน้ำแดง


0…ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่


0.. ควบคุมโรคแนะนำเห็ดมีพิษและไม่มีพิษ
ทั้งนี้การทดสอบด้วยข้าวสาร ,ช้อนเงิน ไม่สามารถใช้กับเห็ดบางชนิด หรือกลุ่มเห็ด พืชที่ไม่มีเอกสารทางวิชาการรองรับ หากเผลอรับประทานเข้าไป และมีอาการจากพิษของเห็ด คลื่นไส้ เวียนศรีษะ อาเจียน ให้ล้วงคอ หรือดื่มไข่ขาว เพื่อให้อาเจียนออกมาให้มากที่สุด และรีบนำส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงพยาบาลอำเภอ หรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด พร้อมนำเห็ดที่รับประทานติดตัวไปด้วย พร้อมทั้งประวัติ การรับประทานโดยละเอียด โดยบุคคลในครอบครัวหรือคนที่พบเห็นอาการผู้ป่วย
สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยจากเห็ดพิษในจังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะเมื่อปีร 2558 มี 3รายพบที่ดอยเต่าเป็นเห็ดระโงก เสียชีวิต 1 ราย ปี2559 มี 5 รายที่ไชยปราการ เป็นเห็ดผึ้ง เห็ดไข่ห่าน ส่วนปีนี้พบแล้ว 12 รายทั้งที่เวียงแหงและฝาง ซึ่งที่ไชยปราการ เสียชีวิต 1 ราย เป็นเห็ดไข่ห่าน ที่อยากจะแนะนำคือ ต้องรู้จักเห็ดชนิดนั้นเป็นอย่างดีก่อนจะนำมาปรุงอาหาร และหากสงสัยว่าเกิดอาการป่วยจากเห็ด ให้รีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันที หรือโทรสายด่วน 1669

ร่วมแสดงความคิดเห็น