มอบทุนการศึกษา..

วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบมอบทุนการศึกษาแก่เด็กสภาวะยากลำบาก ประจำปี 2560 ในเขตอำเภอแม่ทา จำนวน 105 ทุนๆละ 5,000 บาท จัดโดยสำนักงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ของจังหวัดฯ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา

ร่วมแสดงความคิดเห็น