พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 6 – 12 มิ.ย.2560

สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 6 – 9 มิ.ย. ประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ สำหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 12 มิ.ย. ประเทศไทยจะมีฝนลดลง และคลื่นลมบริเวณทะลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน จะมีกำลังอ่อนลง

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 6 – 10 มิ.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขา ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ที่เกิดจากฝนตกหนักไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และในช่วงวันที่ 6 – 8 มิ.ย. เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 6 – 9 มิ.ย. มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุม บริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย มีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 12 มิ.ย. หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุม บริเวณอ่าวเบงกลอตอนกลาง จะเคลื่อนเข้าชายฝั่งของประเทศอินเดีย ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย มีกำลังอ่อนลง โดยประเทศไทยจะมีฝนลดลง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน มีกำลังอ่อนลง

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วงโดยในช่วงวันที่ 6 – 10 มิ.ย. มีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศา อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 6 – 9 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 12 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศา อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 6 – 9 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 12 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 6 – 9 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมาก กว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 12 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศา อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศา

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 6 – 9 มิ.ย. มีฝนตก หนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศา อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศา

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 6 – 8 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 9 – 12 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศา อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศา

กทม.และปริมณฑล ในช่วงวันที่ 6 – 9 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 12 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศา

นายธาดา ศรัทธา ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น