มิตรภาพมั่นคงสถาพร “ไทย-เมียนมา”

แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารบก พื้นที่สามเหลี่ยม พร้อมคณะกองทัพเมียนมา ในการเยือนไทย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2 ประเทศ ระหว่างวันที่ 5-10 มิ.ย.นี้ โดยจะนำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆต่อไปในอนาคต
วันที่ 5 มิ.ย.2560 ที่ รร. กรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสบ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และคณะ ให้การต้อนรับ พลตรีอ่อง ส่อ เล (AUNG ZAW AYE) ผู้บัญชาการภาคทหารบก พื้นที่สามเหลี่ยม พร้อมคณะกองทัพเมียนมา ในโอกาสมาเยือนไทย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2 ประเทศ ระหว่างวันที่ 5-10 มิ.ย.นี้ โดยในวันพรุ่งนี้ (6 มิ.ย.2560) พลตรีอ่อง ส่อ เล จะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกองทัพบกไทย ได้จัดโครงการพัฒนาสัมพันธ์ทางทหารกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำกำลังพลกองทัพเมียนมาจำนวน 30 นาย และกำลังทหารกองกำลังผาเมือง 10 นาย เข้ารับการศึกษาดูงานและอบรมด้านการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทหารทั้ง 2 ประเทศ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆต่อไปในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น