ขนส่งขยันจริง!!!! จับอูเบอร์คาสนามบิน

เชียงใหม่นำกำลังตำรวจ ทหาร และขนส่ง กวดขันรถอูเบอร์ และแกร๊บคาร์ ที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาวิ่งโดยสารสาธารณะ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 มิ.ย.60 นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลที่นำรถส่วนบุคคลมาวิ่งรับส่งผู้โดยสาร ผ่านแอพพลิเคชั่น อูเบอร์ และแกร๊บคาร์ ที่บริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก ที่ได้กำชับให้ทุกจังหวัดเข้มงวดกวดขันดำเนินการตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง การนำรถส่วนบุคคลไปวิ่งรับส่งผู้โดยสาร มีความผิดฐานใช้รถผิดประเภท ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดมาตรการจัดระเบียบรถสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามสถานีขนส่งอาเขต และท่าอากาศยาน ถ้าพบการกระทำผิดซึ่งหน้าให้ลงโทษเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายทันที เพราะการใช้บริการรถยนต์ส่วนบุคคล เกรงว่าผู้โดยสารอาจจะไม่ได้รับความคุ้มครอง ความปลอดภัย เนื่องจากไม่มีการคัดครองจากหน่วยงานขนส่ง

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่พยายามแก้ปัญหาแบบละมุนละม่อมไม่ได้เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ประกอบการรถโดยสารที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และผู้ที่นำรถส่วนบุคคลมาวิ่งโดยสารสาธารณะ เพื่อไม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของเมืองเชียงใหม่ แต่ยังมีผู้นำรถยนต์ส่วนบุคคลออกมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้น คาดว่าในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้มีไม่น้อยกว่า 2,000 คัน เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้ที่มาตรวจสอบจับไปแล้ว 4 ราย เป็นผู้ที่เรียกผ่านแอพพลิเคชั่น อูเบอร์ 1 ราย และแกร๊บคาร์ 1 ราย รวมทั้งผู้ที่นำรถส่วนตัวมาเป็นรถรับจ้าง(รถป้ายดำ) อีก 2 ราย โดยก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้กระทำผิดเฉพาะที่จับซึ่งหน้าเสียค่าปรับแล้ว 10 กว่าราย และที่ถ่ายรูป ตรวจสอบและทำหนังสือแจ้งผู้ที่กระทำผิดมาเสียค่าปรับ เฉพาะรถในบริการของอูเบอร์ประมาณ 30 ราย แกร๊บคาร์ 20 ราย บางรายได้มีการว่ากล่าวตักเตือนไปแล้ว

ขณะเดียวกัน จังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้หาแนวทางพัฒนาผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะที่ถูกกฎหมาย กำหนดค่าโดยสารที่เป็นธรรม และสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร การคิดค้นนำแอพพลิเคชั่นมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาสุ่มตรวจสอบให้บ่อยขึ้น หากท่านใดพบเห็นรถอูเบอร์และแกร็บคาร์ สามารถถ่ายคลิปวิดีโอและภาพส่งให้กับเจ้าหน้าที่ขนส่งเป็นหลักฐานในการจับกุมดำเนินคดีได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งอนุมัติกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 1 จำนวน 2 เส้นทาง คือ สาย B1 จากสถานีขนส่งอาเขต – สวนสัตว์เชียงใหม่ และสาย B2 สถานีขนส่งอาเขต – สนามบินเชียงใหม่ ให้เทศบาลนครเชียงใหม่นำรถโดยสารปรับอากาศมาวิ่งทดลองให้บริการเส้นทางละ 6 คัน และเส้นทางสาย R1 R2 R3 และ B3 โดยอัตราค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น