ท่องเที่ยวและกีฬาลำพูน จัดเยี่ยมชมท่องเที่ยวชุมชน

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิธีเปิดงาน Lanna Expo 2017 ณ บูธสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุน ณ นครเชียงใหม่ โดยมีกงสุลใหญ่คาวาดะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมบรรยายแก่ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดเยี่ยมชมท่องเที่ยวชุมชน โดยนำนักท่องเที่ยวที่มาเยือนงานลานนาเอ็กซ์โป ท่องเที่ยว 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองเงือก ชุมชนบ้านมอญ ชุมชนบ้านทาชมภู  ชุมชนบ้านธิ ตามโครงการท่องเที่ยววิถีไทย จังหวัดลำพูน

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการยกระดับการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยตามโครงการวิถีไทย วิถีลำพูน กิจกรรมท่องเที่ยวสุขี 4 ชุมชน โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้นำชุมชน 4 ชุมชนจาก 3 อำเภอ ร่วมการประชุมได้แก่ ชุมชนยองบ้านหนองเงือก ชุมชนมอญบ้านหนองดู่ อ.ป่าซาง ชุมชนไทลื๊อ อ.บ้านธิ และชุมชนบ้านทาชมภู อ.แม่ทา การจัดการท่องเที่ยวและให้ความรู้เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยจะมีการลงพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้นำชุมชน เมื่อวันที่ 25 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2560 และมีการเปิดตัวชุมชน และออกร้านแสดงสินค้า
ในงาน Lanna Expo 2017 ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่

ด้านนายสวัสดิ์ มูลพาที ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนกล่าวว่า โครงการท่องเที่ยววิถีไทย เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน โดยเน้นที่การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและกระจายรายได้ให้แก่ ชุมชน โดยมีการจัดบูธแสดงสินค้าและสาธิตการแสดงของแต่ละชุมชน ระหว่างวันที่ 23-2 ก.ค.60 พร้อมกันนี้ยังได้ชักชวนให้นักท่องเที่ยวที่มาเดินในงานได้ลงพื้นที่จริง ให้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น