รมว.วัฒนธรรมขึ้นเหนือ เปิดการประกวดตีกลองสะบัดชัย..”ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง”ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประกวดตีกลองสะบัดชัย โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้สมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา โดยนายธนวัฒน์ ราชวัง นายกสมาคมฯดำเนินการประกวด ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ มีทีมที่เข้าประกวดจาก 21 ศูนย์การเรียนรู้ที่มาจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา โดยคัดเอาเหลือ 5 ทีม เพื่อหาทีมที่ชนะเพื่อรับรางวัลและโล่เกียรติยศ จาก รมว.กระทรวงวัฒนธรรม

ด้านนายธนวัฒน์ ราชวัง นายกสมาคมฯกล่าวว่า การประกวดในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการตีกลองสะบัดชัยให้คงอยู่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และมีเวทีให้เด็กและเยาวชน รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ ได้แสดงความสามารถจนเกิดความชำนาญ และนำไปสู่การถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น