แนะเกษตรกรระวังภัย น้ำท่วมขังติดโรคฉี่หนู

นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งเตือนว่าช่วงนี้ฝนตกเป็นระยะๆอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และหากต้องลุยน้ำในบางพื้นที่ในชีวิตประจำวัน ถ้าน้ำขัง น้ำรอการระบายมีขยะปนเปื้อนจากฉี่หนู ยิ่งกลุ่มชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ต้องไปประกอบอาชีพในไร่ นา สวน มีโอกาสได้รับการปนเปื้อนจากฉี่หนูได้ง่าย
จากข้อมูลรายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม – 27 พฤษภาคม 2560 พบผู้ป่วยเป็นโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิส ทั่วประเทศ 760 ราย เสียชีวิต 20 ราย ช่วงอายุที่พบมาก 35-44 ปี เป็นเกษตรป่วยมากที่สุด


ทั้งนี้ โรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย จะแพร่กระจายผ่านฉี่ของหนูสู่แหล่งน้ำ แอ่งน้ำขัง หรือตามพื้นดินโคลน เข้าทางบาดแผล รอยขีดข่วน หรือผิวหนังที่ผ่านการแช่น้ำเป็นเวลานาน และจากอาหาร-น้ำดื่มที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน ยิ่งช่วงน้ำท่วม หนูจะหนีน้ำหาที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารตามบ้านเรือน อาจจะเกิดการแพร่กระจายโรคได้ง่าย


ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงการติดโรคฉี่หนู แนะนำว่าควรชำระล้างร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณบาดแผลให้สะอาด หลังจากลุยน้ำหลีกเลี่ยงการย่ำหรือแช่น้ำหรือแช่โคลนนานๆ โดยเฉพาะเมื่อมีบาดแผลตามแขน ขา มือ เท้า ถ้ามีความจำเป็นหรือแช่น้ำ ควรสวมรองเท้าบูท/ถุงมือยาง เก็บกวาด ทิ้งขยะให้มิดชิดไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนู รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆ ขอความร่วมมืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม.เร่งให้ความรู้ประชาชนทุกหลังคาเรือน
สำหรับอาการเฉพาะของโรคฉี่หนู คือ มีไข้สูงแบบเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะบริเวณหลัง น่อง ต้นคอ มีอาการไอ คลื่นไส้อาเจียน ตาแดง หากมีอาการข้างต้น ให้รีบไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้ เพื่อรับการรักษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น