เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญสัมผัสความน่ารัก “ลูกลีเมอร์ขาว – ดำ” สมาชิกใหม่

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต้อนรับสมาชิกใหม่ “ลูกลีเมอร์ขาว – ดำ” (Black-and-white ruffed lemur) จำนวน 3 ตัว

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รักษาการ ผอ.สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเชิญชวนร่วมสัมผัสความน่ารักของสมาชิกใหม่”ลูกลีเมอร์” จำนวน 3 ตัว ซึ่งเป็นลูกลีเมอร์ขาว – ดำ แฝด จำนวน 1 คู่ เกิดวันที่ 3 เม.ย.2560 และอีก 1 ตัว เกิดเมื่อวันที่ 5 พ.ค.2560 โดยในขณะนี้ลูกลีเมอร์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี และได้รับการเลี้ยงดูแบบธรรมชาติจากแม่ โดยอยู่รวมกันเป็นฝูงบนเกาะ โซนจากัวร์เทรล

“ลีเมอร์ขาว – ดำ” หรือ Black-and-white ruffed lemur เพื่อนผู้น่ารักจากป่าฝนทางทิศตะวันออกของมาดากัส การ์ เป็นลีเมอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีลักษณะที่โดดเด่น มีสีสันบนลำตัวเป็นสีขาวสลับดำทั้งตัว มีเสียงร้องที่หลากหลายและดังกึกก้องไปทั่ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวลาออกหากินในยามพลบค่ำ ส่วนอาหารของลีเมอร์ ได้แก่ ใบไม้, ผลไม้, แมลง, ไข่นก และสัตว์ขนาดเล็กชนิดต่างๆ แตกต่างออกไปตามแต่ละชนิด จะกินโดยการใช้ขาหน้าที่เสมือนมือในการหยิบฉวย ขุดคุ้ย หยิบจับอาหารเช่นเดียวกับสัตว์ประเภทอื่น แต่จะใช้หางในการเกาะเกี่ยวกับกิ่งไม้ไม่ได้

เชียงใหม่ไนท์ไนท์ซาฟารี นำ “ลีเมอร์ขาว – ดำ” มาเลี้ยงตั้งแต่ปี 2549 และสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้เป็นจำนวนมาก โดยอยู่รวมกันเป็นฝูงบนเกาะภายในโซนจากัวร์เทรล ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ และปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟา มีลีเมอร์ขาว – ดำ ทั้งหมดจำนวน 14 ตัว ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจชมความน่ารักของสมาชิกใหม่ตัวน้อย “ลูกลีเมอร์” สามารถเข้าชมได้ที่ โซนจากัวร์เทรล และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-999000

ร่วมแสดงความคิดเห็น