เปิดใช้งานรถโดยสาร B3 สมาร์ท ยุค 4.0 แห่งเมืองเชียงใหม่

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ก.ค. 60 ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ (อาเขต3) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ สาย B3 สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ – ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ. มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งก็ได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น ทางด้าน นายกฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ. พร้อมด้วย นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายก ทน.เชียงใหม่ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่ง จ.เชียงใหม่ และ จนท.ตำรวจ ทหาร ได้ร่วมกันใช้บริการนั่งรถโดยสารสาธารณะของ ทน.เชียงใหม่ ในรอบปฐมฤกษ์ โดยเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ ไปยังศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่

โดยทางด้าน นายกฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ.กล่าวว่า จ.เชียงใหม่ ถือเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค มีความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว จึงทำให้มีจำนานประชากรในเขตเมือง เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลต่อปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน ที่จะเกิดรถติด อีกทั้งผังเมืองของตัวเมืองเชียงใหม่ ไม่สามารถขยายตัวเพื่อให้รองรับกับปริมาณและประชากรที่มีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทาง ทน.เชียงใหม่ จึงได้มีการปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในด้านของการจราจรติดขัด

ด้าน นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายก ทน.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของทาง ทน.เชียง ใหม่นั้น ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 โดยได้มีการนำรถเมล์ขนาดเล็ก 23 ที่นั่ง มาให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยในช่วงแรกได้มีการเปิดให้บริการจำนวน 2 สาย คือ สาย B1 ซึ่งวิ่งจากสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ วนรอบคูเมืองไปจนถึงสวนสัตว์เชียงใหม่ และสาย B2 วิ่งจากจากสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ วนรอบคูเมืองไปจนถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยในที่ผ่านมาผลการสำรวจะบุว่า ได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยว หันมาให้ความสนใจ และใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ของทาง ทน.เชียงใหม่ เป็นประจำ เพิ่มขึ้นกว่า 134,011 คน ทำให้สามารถช่วยลดจำนานรถการใช้ยานพาหนะ บนท้องถนนในเขต ทน.เชียงใหม่ ได้กว่า 44,670 คัน

ดังนั้นเพื่อรองรับการความต้องการในการใช้บริการที่มีมากขึ้น และเพื่อเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางการเดินทางของ ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของทาง ทน.เชียงใหม่ให้ครอบคลุม ทาง ทน.เชียงใหม่ จึงได้มีการเปิดเส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะ เพิ่มอีก 1 สาย โดยจะเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ จากนั้นจะวนไปผ่านด้านหนัามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ และไปจบที่ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ ก่อนจะย้อนกลับมาผ่านถนนสายเชียงใหม่ – ลำปาง โดยจะผ่านโรงพยาบาลและห้างสรรพสินค้า จนมาสุดสายที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ โดยคิดค่าโดยสารผู้ใหญ่ จะคิดราคา 15 บาท ส่วนเด็กนักเรียน – นักศึกษาในเครื่องแบบ รวมทั้งพระสงฆ์ จะคิดอัตราค่าบริการเพียง 10 บาท เท่านั้น ซึ่งคาดว่าเส้นทางดังกล่าวนี้ จะมีผู้ให้ความสนใจใช้บริการเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ในส่วนของความปลอดภัย ทาง ทน.เชียงใหม่ ได้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และระบบ GPS เพื่อควบคุมความเร็ว ทำให้ผู้โดยสารอุ่นใจเมื่อใช้บริการ อีกทั้งยังได้มีการจัดทำแอพพลิเคชั่น CMTRANSIT เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ โดยจะสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ และเช็คเวลาที่รถจะถึงป้าย ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถคำนวนระยะเวลาในการเดินทางได้ จึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ หันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของ ทน.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการลดจำนวนประมาณรถบนท้องถนน ลดมลพิษ อีกทั้งยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดได้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น