ต้อนรับ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

     ที่โลตัสปางสวนแก้ว  นายพิพัฒน์ สพสมัย ผู้จัดการฝ่ายจัดงานอีเว้นท์ พร้อมทีมงาน มอบพวงมาลัย ต้อนรับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เนื่องในโอกาสเป็นประธานเปิดพิธีการสัมมนาแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น