“แบงค์ออมสิน”ช่วยชาวบ้านจัดโครงการ ปลอดหนี้นอกระบบ

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 ภาค 8 โดย นายสุเชษฐ์ คำฟู ผอ. ดำเนินโครงการ “เขตเชียงใหม่ 3 ปลอดหนี้นอกระบบ” เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาล โดยประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้ที่มีรายได้เป็นรายเดือน มาลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่านโครงการสินเชื่อรายย่อย เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินของธนาคารออมสิน ในการนำเงินไปใช้จ่ายจำเป็นเร่งด่วน เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล หรือ ลงทุนในกิจ การ ฯลฯ หรือกลุ่มลูกหนี้ของธนาคารออมสิน ที่ประสบปัญหาในการชำระหนี้ ก็สามารถมาลงทะเบียน เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้เช่นกัน โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ก.ค.2560 อ.สันป่าตอง ที่ ทต.บ้านกลาง
ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ก.ค.2560 อ.หางดง ที่ ทต.หางดง
ครั้งที่ 3 วันที่ 26 ก.ค.2560 อ.สารภี ณ ที่ว่าการ อ.สารภี
ครั้งที่ 4 วันที่ 27 ก.ค.2560 อ.จอมทอง ณ ที่ว่าการ อ.จอมทอง
ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. โดยเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอ รับความช่วยเหลือตามโครงกล่าว ได้ตามจุดรับลงทะเบียนทั้ง 4 วันข้างต้น ธนาคารออมสิน “มั่นคง จริงใจ รับใช้ประชาชน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!