น้ำป่าไหลทะลัก อ.ไชยปราการ อ.ฝาง กัดเซาะฝายเชียงหมั้นพัง

ทหารเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ อ.ไชยปราการ และ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ หลังเกิดน้ำป่าไหลทะลักกัดเซาะฝายเชียงหมั้นพังเสียหาย เข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนประชาชน

กำลังพลจากกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านแม่ใจ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ หลังถูกมวลน้ำป่าที่ไหลลงมาจากดอยผ้าห่มปก ทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านที่อยู่ริมน้ำ ส่งผลกระทบในหลายหย่อมบ้าน โดยได้เข้าช่วยเก็บเศษขยะที่กีดขวางทางน้ำออกจากคอสะพาน และช่วยขนย้ายสิ่งของให้กับชาวบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้มวลป่าน้ำดังกล่าวไหลต่อเนื่องมาจาก อ. ไชยปราการ

ซึ่งเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเกิดเหตุน้ำป่า จากแหล่งต้นน้ำขุนฝางจำนวนมาก ไหลลงสู่ลำน้ำฝางเข้ากัดเซาะฝายเชียงหมั้น ใน ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ ซึ่งเป็นฝายขนาดเล็กกั้นลำน้ำฝางพังทลายลง น้ำทะลักเข้าท่วมสวน ไร่นา และบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ที่ริมน้ำ ขณะนี้เริ่มลดลงสู่ภาวะปกติแล้ว และมวลน้ำเหล่านี้ได้ไหลต่อเนื่องลงมาในพื้นที่อ.ฝาง และ อ.แม่อาย แล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น