ศูนย์ ปภ.เขต 10 เร่งลอกห้วยแม่แสลมหลวง คาดแก้น้ำท่วม/ภัยแล้งให้เวียงมอก ลำปาง

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ขุดลอกลำห้วยในพื้นที่ตำบลเวียงมอก อำเภอเถินลำปาง แล้วเสร็จ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ตำบลเวียงมอก ให้ชาวบ้านได้นำมาใช้ช่วงฤดูแล้งได้ รวมทั้งช่วงฤดูฝน สามารถกักเก็บน้ำ ป้องกันการเกิดน้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน


นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาช่วงฤดูแล้ง หลายพื้นที่มักจะประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในการทำเกษตรกรรม และบริโภค แหล่งน้ำในพื้นที่มักจะตื้นเขินช่วงเข้าสู่แล้งไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ ส่วนหากปีไหนฝนตกลงมากหนัก ก็ทำให้เกิดน้ำหลากท่วมพื้นที่ทำการเกษตร สิ่งสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายเป็นประจำ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง


ดังนั้น ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จึงได้นำเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการขุดลอกที่บริเวณลำห้วยแม่แสลมหลวง เขตหมู่บ้านแม่แสลม หมู่ 6 ตำบลเวียงมอก โดยดำเนินการเป็น 3 ช่วงติดต่อกันคือการขุดลอกลำห้วยมีความกว้าง 25 เมตร ยาว 750 เมตร ลึก 0.80 – 120 เมตร พร้อมทำการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง สูง 4 เมตร ยาว 360 เมตร การขุดลอก ความกว้าง 25 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 0.80 – 1.20 เมตร ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง สูง 3 เมตร ยาว 466 เมตร และ ความกว้าง 25 เมตร ยาว 310 เมตร ความลึก 0.80 – 1.20 เมตร พร้อมก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง สูง 3 เมตร ยาว 314 เมตร
ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง กล่าวว่า บัดนี้ศูนย์ฯ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ตำบลเวียงมอก ให้ชาวบ้านได้นำมาใช้ช่วงฤดูแล้งได้ในระดับหนึ่ง ส่วนช่วงฤดูฝน ก็จะสามารถกักเก็บน้ำ ป้องกันการเกิดน้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านได้อีกทางหนึ่งต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น