“ผู้ใหญ่บ้านตัวเล็ก ใจใหญ่ เร่งสนองนโยบายผู้ว่าฯ”

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายภาณุพงศ์ อุ่นนันกาศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านสบเมย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เร่งสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านในการคัดแยกขยะเปียกเพื่อทำปุ๋ยหมัก สนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนที่ประกาศให้ลำพูนปลอดขยะเปียกเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย ในวันที่ 1 กันยายน 2560ในโอกาสนี้ นายภาณุพงศ์ฯ ได้นำชาวบ้านร่วมทำปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีในพื้นที่ ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนของรัฐบาล โดยมีประชาชนชาวสบเมยเข้าร่วมจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น