เปิดการเสวนาเรื่อง”ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วย loT”

            เสวนา…..พงษ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการ DEPA สาขาภาคเหนือตอนบนเป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาเรื่อง “ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วย loT” โดยมี ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์ จาก มช.และ ดร.กิตติกร หาญตระกูล จาก ม.แม่โจ้ร่วมเสวนา ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น