อบรมกรรมการธรรมาภิบาลที่มาจากประชาชนตำบลดอนแก้ว

นายวิฑูรย์ วรโชติพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการ ปปช.ประจำ จ.เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมกรรมการธรรมาภิบาลที่มาจากประชาชนตำบลดอนแก้ว โดยมีหลักสูตรการอบรมให้ความรู้ที่หลากหลาย จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมบุญญาภรณ์ อบต.ดอนแก้ว เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น