บำเพ็ญประโยชน์…

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10 ครบรอบ 65 พรรษา วีระศักดิ์ มโนวรรณ์ ผจก.พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนผู้ปฎิบัติงานให้ PEA เชียงใหม่ และการไฟฟ้าในสังกัด ร่วมกันถวายจตุปัจจัย พร้อมเครื่องไทยทาน อุปกรณ์ไฟฟ้า ปรับปรุงระบบไฟฟ้าฯ และร่วมกันทำความสะอาดทั่วทั้งบริเวณให้กับวัดออนหลวย ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น