อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เว้นเก็บค่าธรรมเนียม”วันแม่ 12 สิงหา”….

นายบัญชา รามศิริ หน.อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดี สนองต่อพระราชกรณียกิจ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจนด้านนันทนาการผักผ่อนหย่อนใจในอุทยานแห่งชาติ ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ยกเว้นค่าบริการเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ สำหรับบุคคลและยานพาหนะในวันที่ 12 สิงหาคม 2560สำหรับอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ปัจจุบัน สภาพอากาศยามเช้าอุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 13 องศา และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พากันเดินทางไปเที่ยวชมและสัมผัสกับอากาศหนาวและสายหมอกยามเช้าอย่างเนืองแน่นทุกวัน ทางอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จึงขอประกาศเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวที่อุทยาน ฯ เพื่อสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นจับใจ และไอหมอกที่ลอยอ้อยอิ่ง ตามเทือกเขาและรอบบริเวณที่พักทุกเช้าของทุกวัน ยิ่งวันไหนที่มีฝนตกลงมา สายหมอกจะหนาแน่นชวนสัมผัสเป็นอย่างยิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น