คณะสงฆ์สันป่าตอง จัดกิจกรรมธรรมสัญจร ให้ทุนการศึกษา สามเณร/เด็กเรียนดี

พระครูอรุณบวรรัตน์ ประธานโครงการ ปันน้ำใจให้บ้านดอย แจ้งว่า ในวันอังคารที่ 29 ส.ค.60 คณะสงฆ์ อ.สันป่า ตอง จ.เชียงใหม่ จะได้จัดกิจกรรมธรรมสัญจรขึ้น ณ วัดท่าโป่ง ต.บ้านแม เพื่อเป็นการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และพัฒนาจิตใจเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิต เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.“ในงานนี้อาตมาภาพ จะได้มอบทุนการศึกษาประจำปี 60 ให้กับพระภิกษุ สามเณร ศิษย์วัดในความอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นชาวเขาตลอดจนเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี ช่วยเหลือกิจกรรมของวัดและชุมชน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมทั้งสิ้น 18 ทุน เด็กในชุมชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีดังนี้ 1.ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 500 บาท 2.ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท 3.ระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท

ท่านใดมีความเมตตาประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรและศิษย์วัดที่เป็นชาวเขาที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของอาตมาภาพ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ..พระครูอรุณบวรรัตน์ ..เบอร์ 061-2629884 หรือ โอนเงินบริจาคได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาสันป่าตอง บัญชีเลขที่ 524-0-30080-1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรุณาส่งหลักฐานการโอน พร้อมชื่อ ที่อยู่ เพื่อจัดทำใบอนุโมทนาไปให้ภายหลัง ขออนุโมทนาสาธุ มา ณ ที่นี้” พระครูอรุณบวรรัตน์ ประธานโครงการ ปันน้ำใจให้บ้านดอย กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น