วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน”วันแม่แห่งชาติ”

         บันทึกเทป…… อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ นำผู้บริหาร คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหา มหาราชินี “วันแม่แห่งชาติ” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น