คัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระดับจังหวัด

หมู่บ้านรักษาศีล 5…………..พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านรักษาศีล 5 และคณะ ออกประเมินคัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระดับจังหวัด ณ หมู่ 11 บ้านพระธาตุช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น