งานเฉลิมพระเกียรติ วันแม่

จังหวัดแพร่จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยพร้อมใจทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ที่บริเวณกาดสาม เทศบาลเมืองแพร่ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำคณะข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยนำประชาชนทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้นำข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในส่วนของภาคค่ำ จังหวัดแพร่ก็จะได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ไปพร้อมกับส่วนกลาง /

ร่วมแสดงความคิดเห็น