สาธารณสุข จ.พะเยา เตือน! ระวัง “ไข้หวัดนก”

สาธารณสุขจังหวัดพะเยาเผย พบ “ไข้หวัดนก” แพร่ระบาดในสัตว์ปีกในประเทศเพื่อนบ้าน และมีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดนก ทำให้มีการฆ่าไก่ไปแล้วหลายสิบล้านตัว

 

ไข้หวัด ระบาดในสัตว์ปีก
“ไข้หวัดนก” ระบาดในสัตว์ปีก “ไก่” เป็นหนึ่งในสัตว์ปีก

นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุข จ.พะเยา กล่าวถึงสถานการณ์ของโรค “ไข้หวัดนก” ในขณะนี้ว่าปี 2560 พบการแพร่ระบาดในสัตว์ปีกในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว, พม่า, เวียดนาม, จีน, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น และฮ่องกง มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดนก ทำให้มีการฆ่าไก่ไปแล้วหลายสิบล้านตัว

สำหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยโรค “ไข้หวัดนก” รายแรกเมื่อปี 2547 และผู้ป่วยรายสุดท้าย ตั้งแต่ปี 2549 จากนั้นยังไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกเพิ่มอีก แต่ยังคงมาตรการต่างๆ อย่างเข้มงวด เพื่อเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงของโรค “ไข้หวัดนก” ในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตามชายแดนเพราะมีโอกาสที่โรคจะแพร่ระบาดเข้ามา โดยการเคลื่อนย้ายสัตว์และการเดินทางของประชาชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จึงขอความร่วมมือประชาชนหมั่นสังเกตอาการของสัตว์ปีกทั้งเป็ด, ไก่ และนกที่เลี้ยงไว้ รวมทั้งนกธรรมชาติ หากพบว่า ป่วยตายผิดปกติ ให้สงสัยว่า อาจติดเชื้อไข้หวัดนก และห้ามนำมาชำแหละ เพื่อจำหน่ายหรือรับประทานโดยเด็ดขาด หากจำเป็นต้องสัมผัสสัตว์ที่ป่วยหรือตาย ให้สวมถุงมือ และล้างมือฟอกสบู่ทุกครั้ง

นายแพทย์ขจร ยังกล่าวอีกว่า การระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่ฮ่องกงนั้น เป็นการแพร่ระบาดตามฤดูกาล โดยเชื้อที่พบไม่ใช่ชนิดใหม่ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก สำหรับประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน จะพบการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นตามปกติ

 

@ChiangMaiNews

อ่านข่าวอื่นๆเพิ่มเติม

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น