ประชุมปฏิบัติการครูแนะแนว ในหัวข้อการแนะแนวในศตวรรษที่ 21 สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

            อ.ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อ.ปรเมศร์ ไชยวงศ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ร่วมประชุมปฏิบัติการครูแนะแนว ในหัวข้อการแนะแนวในศตวรรษที่ 21 สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการในการแนะแนว จูงใจและวิธีการให้คำปรึกษาที่ดีแก่นักเรียนนักศึกษาและการเสวนาของครูที่เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น