ร.ร.เมตตาศึกษาฯ ระลึกพระคุณแม่

เมื่อวันที่ผ่านมา โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมาและเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณแม่
โดยนางสุจิตตพร ตระการกมล ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร ในนามคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง วางพานพุ่มราชสักการะและเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ณ พระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัย จากนั้นทุกคนได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียน นางสุจิตตพร ตระการกมล ผู้อำนวยการโรงเรียน ,คณะครูและคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ได้ร่วมลงนามถวายพระพร
พระราชเจติยาจารย์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน ( เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร) เป็นประธานกล่าวให้โอวาท จากนั้นตัวแทนนักเรียนได้กล่าวสุนทรพจน์ “ พระคุณแม่” และอ่านกลอน “น้ำใจแม่” คณะนักเรียนร้องเพลงประสานเสียงระลึกถึงพระคุณแม่ , ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณตน , นักเรียนทุกคนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่ โดยการกลัดดอกมะลิ พร้อมทั้งมอบมาลัยมะลิและการ์ดวันแม่แด่คุณแม่อันเป็นที่รัก พร้อมทั้งกราบเท้าแม่ และอวยพรให้แม่มีความสุข คุณแม่กล่าวอบรมและให้ศีลให้พรแก่ลูกๆ ท่ามกลางบรรยากาศที่ซาบซึ้งใจ
นอกจากนี้ พระราชเจติยาจารย์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ ยังได้มอบหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเดียวกันด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น