สานสัมพันธ์สัญจรศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์

สานสัมพันธ์…..“นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล” ประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดแพร่ ประชุมคณะกรรมการและศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์เพื่อจัดงาน “สานสัมพันธ์สัญจรศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์” จะจัดในวันที่ 1 กันยายนที่ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น