ทีมจิตอาสาจากชมรมช่างตัดผมเชียงใหม่ มาให้บริการตัดผมแก่นักเรียนชายโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์

               นายเคนจิซัง นันตา หัวหน้าโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคมตัดผมชายเพื่อการกุศล นำทีมจิตอาสาจากชมรมช่างตัดผมเชียงใหม่ มาให้บริการตัดผมแก่นักเรียนชายโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และทำดีเพื่อสังคม มีนางสุจิตตพร ตระการกมล ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิสุทธิ์วัฒน์ ขอดคำ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ สำหรับชมรมช่างตัดผมเชียงใหม่ยินดีให้บริการตัดผมชาย แก่หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อได้ที่ 084 – 8948269

ร่วมแสดงความคิดเห็น