นิทรรศการนี้ขึ้นมาเพื่อรำลึกนึกถึงคำสั่งสอนของพ่อหลวงในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงช่วยเหลือประชาชนตามบนดอย

           เสร็จสิ้นไปแล้วกับงานตามรอยพ่อ กับคำว่าพอเพียง ของ 12 ชุมชนที่คัดเลือกมาเด็ดๆทั้งนั้น ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มี คุณจิราวิไล เก่งการค้า บอสกาดสวนแก้ว ได้จัดนิทรรศการนี้ขึ้นมาเพื่อรำลึกนึกถึงคำสั่งสอนของพ่อหลวงในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงช่วยเหลือประชาชนตามบนดอย

ร่วมแสดงความคิดเห็น