สมทบทุน……มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

สมทบทุน……ประพันธ์-บุษราพร บูรณุปกรณ์ มอบเงิน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น