นักเรียนคนเก่ง..

โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แสดงความยินดีกับนายทวีทรัพย์ สะวะลิ ศิษย์เก่าเมตตาศึกษารุ่นที่ 52 รุ่นวัฒนเมตตา นักกีฬาเทควันโดคนเก่งในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชน รุ่น B น้ำหนัก 45 – 48 กิโลกรัม ประเภทเคียวรูกิ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 (กีฬานักเรียนและนักศึกษา) เมื่้อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น