วันเงาะโรงเรียน และเกษตรอินทรีย์ ของดี อ.แม่แตง

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันเงาะโรงเรียนและเกษตรอินทรีย์ของดี อ.แม่ แตง ณ ลานอเนกประสงค์ อบต.สบเปิง จัดโดย อบต.สบเปิง ชมรม อปท.แม่แตง ทั้ง 13 แห่ง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ อบจ.เชียงใหม่ กิจกรรมภายในงานจัดให้มี การประกวดเงาะโรงเรียน เงาะพันธุ์ดี ประกวดกระเช้าเงาะ ประกวดธิดาเงาะ จำหน่ายเงาะราคาถูก จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ การจัดนิทรรศการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติ จากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ด้านนางอารีย์ ชัยขัน ส.อบจ.แม่แตง กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ชมรม อปท.แม่แตง นำโดย นายนิคม เรือนทราย นายก อบต.สมเปิง ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่และสนับสนุนโดย อบจ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนผลผลิตและเกษตรกรชาวสวนใน อ.แม่แตง ได้มีตลาดกลางในการแนะนำสินค้า และพบปะระหว่างผู้ผลิต พ่อค้าคนกลางและผู้บริโภค เป็นการแนะนำสินค้าทางการเกษตรของ อ.แม่แตง นอกเหนือจากเงาะยังมีลองกอง อาโวคาโด้ ส้มโอ ฝรั่ง กระท้อน และอนาคตข้างหน้าจะมีทุเรียนออกสู่ตลาดอีกด้วย สำหรับการจัดงานวันเงาะในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสราวุฒิ ไทยเจริญ นอภ.แม่แตง นายสมชิด กันธะยา ส.อบจ.แม่ริม เขต 2 ผู้บริหารท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านใน อ.แม่แตง ร่วมในพิธีเปิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น