กลุ่มจังหวัดภาคเหนือร่วมจัด อันซีน ล้านนา เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ได้จัดการส่งเสริมช่องทางการตลาดภายในประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเป็นการยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรมการจัดประชุมและนิทรรศการอุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ภายใต้งาน “อันซีน เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี” ระหว่างวันที่ 15-24 กันยา ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ท่าน ผู้ว่าเชียงใหม่ “ปวิณ ชำนิประศาสน์” พร้อมผู้ร่วมจัดงานได้จัดแถลงข่าวขึ้นที่ศูนย์ประชุมคุ้มคำ เมื่อบ่ายวันที่ 8 กันยายน

ร่วมแสดงความคิดเห็น