พิงคนครร่วมมอบปุ๋ยมูลสัตว์ โครงการผู้ว่าฯพบประชาชน


เมื่อวันที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมจัดกิจกรรมแจกปุ๋ยมูลสัตว์แก่ประชาชนตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ วัดป่าตึง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน เป็นโครงการของจังหวัดเชียงใหม่ในการออกบริการประชาชน โดยร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนครร่วมลงพื้นที่
ออกให้บริการประชาชนในอำเภอสันกำแพง โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ได้นำปุ๋ยมูลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ทั้งนี้ ปุ๋ยมูลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นการผลิตขึ้นจากการมูลสัตว์ที่มีในปริมาณมากในแต่ละวัน ซึ่งหากทิ้งไว้เป็นจำนวนมากอาจส่งผล
ให้เกิดมลพิษทางอากาศ ดังนั้นจึงได้นำมาทำปุ๋ยมูลสัตว์ และส่วนหนึ่งได้นำมาแจก
ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรที่ต้องการ ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน

จัดบูธจิตรักสำนึกเมืองไทย..นายอุทัย ศรีสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นำคณะนักศึกษา
พาณิชยการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 28 คน ที่ได้ผ่านการคัดเลือก กิจกรรมในโครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปีการศึกษา 2560 นำเสนอโมเดล
นวัตกรรมและจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานรอบสุดท้าย ซึ่งนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 2 ทีมได้แก่ ทีมล้านนาซิตี้ จัดทำโครงการ
ผงชงดื่มไรซ์เบอรี่ 5 กษัตริย์ และทีมโอเล่ดอย จัดทำโครงการ ผลิตภัณฑ์เมี่ยงบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!