นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ นายสัญญลักษณ์ ยี่เมา นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น