ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จัดอบรมครูเพื่อเตรียมการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด” STAR STEMS”

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดอบรมครูเพื่อเตรียมการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด” STAR STEMS” และสรุปผลการดำเนินงานปลายภาคเรียน โดยมีนายณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เป็นประธานเปิดการอบรม มีนายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ นางสาวเกษแก้ว ภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอาคารนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนางสาวเกษแก้ว ภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนแม่ข่าย และเป็นหน่วยพัฒนาในการจัดอบรมครูเพื่อเตรียมการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS สรุปผลการดำเนินงานปลายภาคเรียนและกำหนดให้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนแม่ข่ายจัดอบรมครูเพื่อขยายผลแก่โรงเรียนเครือข่ายนั้น
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กำหนดจัดอบรมครูเพื่อเตรียมการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS และสรุปผลการดำเนินงานปลายภาคเรียน จำนวน 3 ครั้งได้แก่ ครั้งที่1. วันที่ 16-17 กันยายน 2560 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 กันยายน 2560 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และครั้งที่ 3 วันที่ 30 กันยายนและวันที่ 1 ตุลาคม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560 ประกอบด้วย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จำนวน 180 คน,โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จำนวน 22 คน,โรงเรียนหอพระ จำนวน 40 คน ,โรงเรียนพร้าววิทยาคม จำนวน 30 คน,โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จำนวน 26 คน,โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จำนวน 40 คน,โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จำนวน 21 คน,โรงเรียนสารภีพิทยาคม จำนวน 20 คน,โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จำนวน 30 คนและโรงเรียนแม่แตง จำนวน 26 คน รวมทั้งสิ้น 435 คน หวังว่าการอบรมครูครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและจะมีการนำไปขยายผลต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น