ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้เดินทางมาตรวจงานพร้อมเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560  โดยมี นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่รักษาการแทน ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น