ชาวลำพูนร่วมกันทำความดี ขุดลอกคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล

ชาวลำพูน ร่วมกันทำความดีรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการขุดลอกคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ที่ลำคลองแม่แกบก้อง ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน และ ทำความสะอาด ฝายแม่แนต หมู่ 2 ต. แม่ตืน อ.ลี้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ ( 20 กันยายน 2560 ) กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , อาสาสมัครจิตอาสา

จากสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน จัดโครงการ จิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ซึ่งเป็นการทำความดี ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนชาวไทย ร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยในเขตอำเภอเมืองได้จัดโครงการที่ ลำคลองแม่แกบก้อง ต.ริมปิง

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีทหาร , อาสาสมัครคุมประพฤติ , นักเรียน ร.ร.จักรคำคณาทร , ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำพูนและผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ เรือนจำจังหวัดลำพูน รวม 400 คน ร่วมกันกำจัดผักตบชวา และวัชพืชขุด ลอกคลองแม่แกบก้อง ระยะทาง 4 กิโลเมตร

เพื่อเปิดทางระบายน้ำ ให้ไหลออกจากพื้นที่ชุมชนได้สะดวก เป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วม พร้อมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเกษตรกรชาวตำบลริมปิงต่างรู้สึกยินดีที่หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนได้ร่วมกันกำจัดวัชพืช ทำให้แหล่งน้ำในพื้นที่มีความสวยงาม พร้อมทั้งช่วยให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้มากขึ้น ส่วนที่อำเภอลี้ ทหารและประชาชนก็ได้ร่วมกันทำความสะอาดกำจัดวัชพืช บริเวณ ฝายแม่แนต หมู่ 2 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น