สะพานซูตองเป้ สะพานไม้แห่งศรัทธา

สะพานซูตองเป้ (ซูตองเป้ เป็นภาษาใหญ่ แปลว่า อธิษฐานประสบผลสำเร็จ สะพานแห่งนี้จึงเป็นเหมือนตัวแทนแห่งคำอธิษฐานสำเร็จ)

สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานไม้ไผ่ กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระเณร และชาวบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ วัสดุที่ใช้ก็หาได้ในท้องถิ่น เสาจากไม้เก่าของชาวบ้านปูพื้นด้วยไม้ไผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภูสมะถึงหมู่บ้านกุงไม้สัก ผ่านลำน้ำแม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต และใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาของชาวบ้าน ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน ถ้าจะมาทำบุญใส่บาตรต้องมารอบนสะพานตั้งแต่เช้าตรู่ ทั้งนี้มีความเชื่อกันว่าหากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความสำเร็จใดๆ ก็จะพบความสมหวังกลับไป จึงทำให้สะพานแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเมื่อได้มาเยือนเมืองแม่ฮ่องสอน

สวนธรรมภูสมะ เป็นพุทธศาสนาสถานอันปลีกวิเวก ดูงดงามไปด้วยศิลปะพม่าและไทใหญ่รวมถึงงานร่วมสมัยที่ทางวัดนำมาประดับไว้ โดยอาคารต่างๆ จะดูโดดเด่นไปด้วยหลังคาฉลุสังกะสีในแบบศิลปะพม่า สร้างบนเนินเขาเล็กๆ ที่รายล้อมด้วยทุ่งนา โดยได้รับการบริจาคที่ดิน 6 ไร่จาก คุณนิรชา บุญขันธ์ เจ้าของร้านจองคำพาณิชย์ ตั้งแต่เมื่อปี 2551 ส่วนการสร้างสะพานซูตองเป้ สร้างในปี พ.ศ.2554 พระจิตตพัฒน์ อคฺคปัญโญ ประธานสงฆ์สวนธรรมภูสมะ ลงเสาเอกเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 เปิดใช้อย่างเป็นทางการได้เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554

สะพานนี้ไม่เพียงเอื้อความสะดวกต่อพระภิกษุสามเณรในการออกเดินบิณฑบาตรไปในหมู่บ้านกุงไม้สักเท่านั้น แต่เกษตรกรที่มีพื้นที่การเกษตรใกล้แม่น้ำสะงาก็ได้สัญจรไปมาบนสะพานนี้อย่างสะดวกมากขึ้น ไม้ไผ่ขัดแตะที่กว้างประมาณ 2 เมตรตลอดความยาว แสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาของประชาชนที่ร่วมใจกันสร้างสะพานนี้ขึ้นและเสร็จสิ้นในเวลาอันรวดเร็วเพียง 2 เดือนเศษ และใช้งบประมาณเพียง 8 แสนบาท จึงกล่าวได้ว่า สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานแห่งศรัทธาโดยแท้

อีกหนึ่งสิ่งที่ถือเป็นไฮไลท์ก็คือองค์ “พระพุทธรูปทรงเครื่อง” พระประธานแห่งสวนธรรมฯองค์ที่งดงามไปด้วยศิลปะพม่าสีทองอร่าม ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารโถง ไม่มีผนัง ส่วนข้างๆ ก็มีอาคารขนาดรองประดิษฐานพระพุทธรูปให้สักการะบูชา ภายในบริเวณวัด ในยามเช้าพระสงฆ์จะออกบิณฑบาตบนสะพานซูตองเป้ทุกเช้าเวลา 6:30-7:30 น. นักท่องเที่ยวสามารถมารอเพื่อใส่บาตรได้ในเวลาดังกล่าว

การเดินทาง จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ 10 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1095 จากนั้นเราสามารถเดินทางเข้าสู่สะพาน ซูตองเป้ ได้สองเส้นทางดังนี้

1. เข้าทางแยกหมู่บ้านกุงไม้สัก เลี้ยวซ้ายทางไปภูโคลนประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงแยกเข้าหมู่บ้านให้ลอดซุ้มประตู เข้าไปทางขวามือตามถนนในหมู่บ้าน โดยสามารถจอดรถไว้ที่วัดกุงไม้สักได้

2. เข้าทางแยกสวนธรรมภูสมะ เลี้ยวซ้ายจากปากทาง ผ่านถนนลูกรังระยะทางประมาณ 1กิโลเมตร จอดรถที่สวนธรรมภูสมะได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!